top of page

Afgiftecalculator

Om u meer inzicht te geven in de mogelijkheden die ClimateBooster producten u geven, beschikt onze website over een afgiftecalculator. In deze calculator kunt u, op basis van het type en de afmetingen van een radiator of convector, berekenen hoeveel afgifte de radiator of convector bij een bepaald temperatuurtraject bij benadering zal leveren. De calculator is daarmee een handig hulpmiddel wanneer u het temperatuurtraject van uw verwarmingsinstallatie wilt aanpassen. Ook geeft de calculator direct aan welke meeropbrengst het toepassen van ClimateBooster producten u bij de ingegeven situatie zal opleveren.

Rekenmachine.jpg
Afgiftecalculator.jpg

Naast de afgiftecalculator ten behoeve van het berekenen van de warmte afgifte, bevat de calculator sinds kort ook de mogelijkheid om de koude afgifte van een radiator of convector te berekenen. Warmtepompen zijn bijvoorbeeld geschikt om naast warmte ook koude te leveren. In combinatie met geblazen radiatoren of convectoren is het mogelijk om op deze manier zogenaamde ‘Top’ koeling toe te passen. ‘Top’ koeling houdt in dat er een temperatuurverlaging van 3 tot 8°C behaald kan worden ten opzichte van de heersende buitentemperatuur. Bij het toepassen van een warmtepomp voor deze ‘top’ koeling, kan met behulp van de afgiftecalculator gemakkelijk bij benadering de mogelijk te behalen koude afgifte bepaald worden.

De calculator voor koude afgifte is enkel beschikbaar voor radiatoren en wand hangende of vrijstaande convectoren. Convectoren die zich in een convectorput bevinden zijn niet geschikt om mee te koelen. Daarnaast mag de aanvoertemperatuur tijdens het koelen met radiatoren en convectoren niet onder het dauwpunt (+/- 18°C) komen. Dit kan immers ongewenste condensvorming op radiatoren en convectoren tot gevolg hebben. Neem daarom altijd contact op met de leverancier van uw koude apparaat om te controleren of deze voorzien is van een dauwpuntregeling.

 

Neem snel een kijkje bij de afgiftecalculator en bereken direct welke meeropbrengst u kunt behalen met het toepassen van ClimateBooster producten

bottom of page