top of page
 • Foto van schrijverTeam ClimateBooster

Duurzame renovatie van de woningbouw

Bijgewerkt op: 15 apr.

De energietransitie is een hot item in Nederland. Voorlopers in de energietransitie zijn overtuigd van het nut en de noodzaak van de ingrepen en zijn bereid om te doen wat nodig is. Maar hoewel de gevolgen voor de samenleving ingrijpend zijn, heeft niet iedere inwoner van Nederland zelf iets te zeggen over zijn of haar energievoorziening. Zo zullen er binnen de huursector de komende jaren grote stappen gezet moeten worden om duurzame renovatie van de woningbouw mogelijk te maken.


De Feiten op een rijtje

In totaal staan er circa 7,7 miljoen woningen in Nederland. Meer dan de helft van deze woningen (+/- 4,4 miljoen) betreft koopwoningen. Ruim 3,2 miljoen woningen betreft huurwoningen. De huursector is verdeeld in sociale huurwoningen (+/- 2,2 miljoen) en particuliere huurwoningen (+/- 1 miljoen). De totale woningvoorraad binnen de sociale huursector is in handen van circa 380 woningbouwcorporaties. Binnen de particuliere huursector is het eigendom verdeeld over circa 1200 vastgoedeigenaren. Het spreekt voor zich dat, met een aandeel van circa 43% in de totale woningvoorraad, de huursector in Nederland voor een grote uitdaging in de energietransitie staat.


Energie-efficiëntie Duurzaamheid Verwarmingsoptimalisatie Verwarming optimalisatie Energiebesparing Warmtepompen Verwarmingssystemen Milieuvriendelijk verwarmen CO2-uitstoot Hernieuwbare energie Energiezuinige oplossingen Radiatorventilatoren Warmteregeling Thuisverwarming Groene technologie Energiebewustzijn Energieverbruik verminderen Slimme thermostaten Warmteherverdeling Lagere stookkosten Radiatorventilator Verwarmingsventilator Warmteverdeler Radiatorventilatiesysteem Warmtecirculatie Energiezuinige ventilator Verwarmingsoplossing Efficiënte warmteverdeling Radiatorventilatortechnologie Wooncomfort verbeteren Warmteregeling Energiebesparende ventilator Warmteoptimalisatie Radiatorventilator voor thuis Warmteverspreider Stille radiatorventilator Duurzame verwarming Ruimteverwarming verbeteren Radiatorventilatorinstallatie Slimme verwarmingsventilator Convectorventilator Verwarming met convector Convectieverwarming Convectortoestel met ventilator Efficiënte warmtecirculatie Convectorventilatiesysteem Verwarmingsoptimalisatie Convectortemperatuurregeling Warmteverdelingstechnologie Energiezuinige convectorventilator Convectieverwarming opwaarderen Convectoreenheid met ventilator Ruimteverwarming verbeteren Geïntegreerde convectortoestelventilator Convectorventilator voor thuisgebruik Warmtecirculatie-oplossing Stille convectorventilator Duurzame warmteverdeling Convectorkachel met ventilator Slimme convectorventilator Efficiënt verwarmen Energiezuinige verwarming Duurzame warmteoplossingen Effectieve warmtecirculatie Kostenbesparende verwarming Milieuvriendelijke warmte Optimaal verwarmen Efficiënte warmteverdeling Slimme verwarmingstechnologie Warmte-efficiëntie Energiebewuste verwarming Doeltreffende warmteregeling Efficiënte verwarmingssystemen Warmteoptimalisatie Groene verwarming Efficiënte verwarmingsoplossingen Warmtebehoudstechnieken Kosten-efficiënte warmtebronnen Duurzaam verwarmen Effectieve warmteafgifte Effectieve warmte afgifte

Koepelconvenant energiebesparing gebouwde omgeving

Vér voordat de energietransitie bij het grote publiek bekend raakte, waren een aantal belangrijke actoren in de huursector al bezig met het toekomstige energievraagstuk voor hun woningvoorraad. In het koepelconvenant van 2012 werden door partijen als Aedes (vereniging van woningcorporaties), Vastgoed Belang (vereniging voor particuliere beleggers in vastgoed), de Nederlandse Woonbond, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties e.a. afspraken gemaakt over energiebesparing in de gebouwde omgeving. De fundamenten voor dit koepelconvenant werden al in 2008 gelegd en de afspraken gemaakt in het convenant zijn inmiddels verder doorgevoerd tot in het huidige klimaatakkoord. De verzamelde partijen willen binnen de huursector uiteindelijk in grote lijnen de volgende stappen zetten:


Eind 2020 : Woningvoorraad sociale huursector gemiddeld label B

: Woningvoorraad particulier huursector minimaal 80% label C


2030 : Aardgasloos

2050 : Volledig CO2 neutraal


Tip:


Wil je je energielabel weten voor jouw woning? Klik dan hier

Energie-efficiëntie Duurzaamheid Verwarmingsoptimalisatie Verwarming optimalisatie Energiebesparing Warmtepompen Verwarmingssystemen Milieuvriendelijk verwarmen CO2-uitstoot Hernieuwbare energie Energiezuinige oplossingen Radiatorventilatoren Warmteregeling Thuisverwarming Groene technologie Energiebewustzijn Energieverbruik verminderen Slimme thermostaten Warmteherverdeling Lagere stookkosten Radiatorventilator Verwarmingsventilator Warmteverdeler Radiatorventilatiesysteem Warmtecirculatie Energiezuinige ventilator Verwarmingsoplossing Efficiënte warmteverdeling Radiatorventilatortechnologie Wooncomfort verbeteren Warmteregeling Energiebesparende ventilator Warmteoptimalisatie Radiatorventilator voor thuis Warmteverspreider Stille radiatorventilator Duurzame verwarming Ruimteverwarming verbeteren Radiatorventilatorinstallatie Slimme verwarmingsventilator Convectorventilator Verwarming met convector Convectieverwarming Convectortoestel met ventilator Efficiënte warmtecirculatie Convectorventilatiesysteem Verwarmingsoptimalisatie Convectortemperatuurregeling Warmteverdelingstechnologie Energiezuinige convectorventilator Convectieverwarming opwaarderen Convectoreenheid met ventilator Ruimteverwarming verbeteren Geïntegreerde convectortoestelventilator Convectorventilator voor thuisgebruik Warmtecirculatie-oplossing Stille convectorventilator Duurzame warmteverdeling Convectorkachel met ventilator Slimme convectorventilator Efficiënt verwarmen Energiezuinige verwarming Duurzame warmteoplossingen Effectieve warmtecirculatie Kostenbesparende verwarming Milieuvriendelijke warmte Optimaal verwarmen Efficiënte warmteverdeling Slimme verwarmingstechnologie Warmte-efficiëntie Energiebewuste verwarming Doeltreffende warmteregeling Efficiënte verwarmingssystemen Warmteoptimalisatie Groene verwarming Efficiënte verwarmingsoplossingen Warmtebehoudstechnieken Kosten-efficiënte warmtebronnen Duurzaam verwarmen Effectieve warmteafgifte Effectieve warmte afgifte

Hoe verbeteren woningcorporaties het energielabel van de woningen:

De meest toegepaste technieken die leiden tot het verbeteren van het energielabel voor huurwoningen zijn doorgaans het isoleren van spouwmuren, daken en kruipruimtes en het toepassen van zonne-energie (zonnepanelen). Voor veel woningbouwcorporaties zijn dit de effectiefste stappen in het behalen van de gewenste energielabels. Om de renovatieslag door te voeren en uiteindelijk de stap naar aardgasloos (in 2030) te zetten, moet er echter ook gekeken worden naar een herziening van de huidige gas gestookte warmtevoeding van woningen. Hiervoor zijn diverse mogelijkheden voorhanden. De warmtepomp wordt vaak als beste alternatief naar voren geschoven. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden op het gebied van het gebruik van collectieve warmte, zoals bij het toepassen van warmtenetten.


Aardgasvrije wijken

Een aantal van deze nieuwe technieken zal bij wijze van testcases, in door de overheid gesubsidieerde projecten, op korte termijn al toegepast gaan worden. Binnen deze zogenaamde ‘Green Deal Aardgasvrije Wijken’ worden 27 Nederlandse woonwijken met behulp van diverse technieken aardgasvrij gemaakt. Deze 27 projecten dienen ter opdoen van kennis en ervaring, wat vervolgens moet leiden tot haalbare en betaalbare technieken die uiteindelijk grootschalig in Nederland toegepast kunnen worden.


Energie-efficiëntie Duurzaamheid Verwarmingsoptimalisatie Verwarming optimalisatie Energiebesparing Warmtepompen Verwarmingssystemen Milieuvriendelijk verwarmen CO2-uitstoot Hernieuwbare energie Energiezuinige oplossingen Radiatorventilatoren Warmteregeling Thuisverwarming Groene technologie Energiebewustzijn Energieverbruik verminderen Slimme thermostaten Warmteherverdeling Lagere stookkosten Radiatorventilator Verwarmingsventilator Warmteverdeler Radiatorventilatiesysteem Warmtecirculatie Energiezuinige ventilator Verwarmingsoplossing Efficiënte warmteverdeling Radiatorventilatortechnologie Wooncomfort verbeteren Warmteregeling Energiebesparende ventilator Warmteoptimalisatie Radiatorventilator voor thuis Warmteverspreider Stille radiatorventilator Duurzame verwarming Ruimteverwarming verbeteren Radiatorventilatorinstallatie Slimme verwarmingsventilator Convectorventilator Verwarming met convector Convectieverwarming Convectortoestel met ventilator Efficiënte warmtecirculatie Convectorventilatiesysteem Verwarmingsoptimalisatie Convectortemperatuurregeling Warmteverdelingstechnologie Energiezuinige convectorventilator Convectieverwarming opwaarderen Convectoreenheid met ventilator Ruimteverwarming verbeteren Geïntegreerde convectortoestelventilator Convectorventilator voor thuisgebruik Warmtecirculatie-oplossing Stille convectorventilator Duurzame warmteverdeling Convectorkachel met ventilator Slimme convectorventilator Efficiënt verwarmen Energiezuinige verwarming Duurzame warmteoplossingen Effectieve warmtecirculatie Kostenbesparende verwarming Milieuvriendelijke warmte Optimaal verwarmen Efficiënte warmteverdeling Slimme verwarmingstechnologie Warmte-efficiëntie Energiebewuste verwarming Doeltreffende warmteregeling Efficiënte verwarmingssystemen Warmteoptimalisatie Groene verwarming Efficiënte verwarmingsoplossingen Warmtebehoudstechnieken Kosten-efficiënte warmtebronnen Duurzaam verwarmen Effectieve warmteafgifte Effectieve warmte afgifte

Gevolgen voor de gebouwde omgeving

De transitie naar een nieuwe (aardgasvrije) warmtevoorziening geeft juist in de gebouwde omgeving een flinke uitdaging. De nieuwe technieken op het gebied van warmtevoorziening vragen een overgang van hoge temperatuur verwarming (zoals bij de huidige gasgestookte installaties) naar lage temperatuur verwarming (nodig bij warmtepompen en LT-warmtenetten). In nieuwbouwwoningen wordt inmiddels ruimschoots rekening gehouden met afgiftesystemen geschikt voor lage temperatuur verwarming. Denk hierbij aan vloerverwarming. In de gebouwde omgeving ligt dit echter anders. Veel van de woningen binnen de woningvoorraad van woningbouwcorporaties zijn voorzien van een afgiftesysteem bestaande uit radiatoren. Radiatoren werden immers grootschalig toegepast in aardgasgestookte, hoge temperatuur verwarmingssystemen. Deze radiatoren zullen in de transitie naar lage temperatuursystemen niet meer het gewenste vermogen kunnen leveren om de betreffende woningen op temperatuur te kunnen houden.


De rol voor de ClimateBooster

ClimateBooster producten zorgen voor 50% tot 80% meer warmteafgifte uit bestaande radiatoren en convectoren. Door het verhogen van de luchtstroom (convectie) kan een radiator of convector eenvoudiger zijn warmte kwijt, met een aanzienlijke stijging in warmteafgifte tot gevolg. Door de toepassing van speciale ventilatoren en een intelligente regeling wordt in elke situatie een zo optimaal mogelijke werking behaald. Zo worden de ventilatoren modulerend aangestuurd, waardoor het toerental van de ventilatoren altijd afgestemd wordt op de warmtevraag. Hierdoor worden tochtverschijnselen voorkomen en zal de geluidsproductie niet tot nauwelijks hoorbaar zijn.


De meeropbrengst aan warmteafgifte bij het toepassen van ClimateBooster producten, kan echter ook benut worden in de transitie naar lage temperatuur verwarming. Zo kunnen aanwezige radiatoren en convectoren gemakkelijk geschikt gemaakt worden voor lagere aanvoer temperaturen vanuit een duurzame en gasloze warmtevoorziening. Een groot bijkomend voordeel binnen de gebouwde omgeving, is dat er geen grote renovatie-ingrepen nodig zijn. Er hoeft geen vloerverwarming te worden voorzien en aanwezige radiatoren hoeven zelfs niet te worden vervangen. De montage van ClimateBooster producten zelf is daarnaast ook eenvoudig en snel gedaan.


ClimateBooster en de gebouwde omgeving

Door in de renovatie van de gebouwde omgeving naar een aardgasloze toekomst ClimateBooster producten toe te passen, worden veel barrières weggenomen. De investeringen voor de gebouweigenaren worden immers lager, er zal minder sprake zijn van overlast voor de bewoners en het comfort zal, ondanks de lage temperatuur, verwarming toenemen.


Energie-efficiëntie Duurzaamheid Verwarmingsoptimalisatie Verwarming optimalisatie Energiebesparing Warmtepompen Verwarmingssystemen Milieuvriendelijk verwarmen CO2-uitstoot Hernieuwbare energie Energiezuinige oplossingen Radiatorventilatoren Warmteregeling Thuisverwarming Groene technologie Energiebewustzijn Energieverbruik verminderen Slimme thermostaten Warmteherverdeling Lagere stookkosten Radiatorventilator Verwarmingsventilator Warmteverdeler Radiatorventilatiesysteem Warmtecirculatie Energiezuinige ventilator Verwarmingsoplossing Efficiënte warmteverdeling Radiatorventilatortechnologie Wooncomfort verbeteren Warmteregeling Energiebesparende ventilator Warmteoptimalisatie Radiatorventilator voor thuis Warmteverspreider Stille radiatorventilator Duurzame verwarming Ruimteverwarming verbeteren Radiatorventilatorinstallatie Slimme verwarmingsventilator Convectorventilator Verwarming met convector Convectieverwarming Convectortoestel met ventilator Efficiënte warmtecirculatie Convectorventilatiesysteem Verwarmingsoptimalisatie Convectortemperatuurregeling Warmteverdelingstechnologie Energiezuinige convectorventilator Convectieverwarming opwaarderen Convectoreenheid met ventilator Ruimteverwarming verbeteren Geïntegreerde convectortoestelventilator Convectorventilator voor thuisgebruik Warmtecirculatie-oplossing Stille convectorventilator Duurzame warmteverdeling Convectorkachel met ventilator Slimme convectorventilator Efficiënt verwarmen Energiezuinige verwarming Duurzame warmteoplossingen Effectieve warmtecirculatie Kostenbesparende verwarming Milieuvriendelijke warmte Optimaal verwarmen Efficiënte warmteverdeling Slimme verwarmingstechnologie Warmte-efficiëntie Energiebewuste verwarming Doeltreffende warmteregeling Efficiënte verwarmingssystemen Warmteoptimalisatie Groene verwarming Efficiënte verwarmingsoplossingen Warmtebehoudstechnieken Kosten-efficiënte warmtebronnen Duurzaam verwarmen Effectieve warmteafgifte Effectieve warmte afgifte
Energie-efficiëntie Duurzaamheid Verwarmingsoptimalisatie Verwarming optimalisatie Energiebesparing Warmtepompen Verwarmingssystemen Milieuvriendelijk verwarmen CO2-uitstoot Hernieuwbare energie Energiezuinige oplossingen Radiatorventilatoren Warmteregeling Thuisverwarming Groene technologie Energiebewustzijn Energieverbruik verminderen Slimme thermostaten Warmteherverdeling Lagere stookkosten Radiatorventilator Verwarmingsventilator Warmteverdeler Radiatorventilatiesysteem Warmtecirculatie Energiezuinige ventilator Verwarmingsoplossing Efficiënte warmteverdeling Radiatorventilatortechnologie Wooncomfort verbeteren Warmteregeling Energiebesparende ventilator Warmteoptimalisatie Radiatorventilator voor thuis Warmteverspreider Stille radiatorventilator Duurzame verwarming Ruimteverwarming verbeteren Radiatorventilatorinstallatie Slimme verwarmingsventilator Convectorventilator Verwarming met convector Convectieverwarming Convectortoestel met ventilator Efficiënte warmtecirculatie Convectorventilatiesysteem Verwarmingsoptimalisatie Convectortemperatuurregeling Warmteverdelingstechnologie Energiezuinige convectorventilator Convectieverwarming opwaarderen Convectoreenheid met ventilator Ruimteverwarming verbeteren Geïntegreerde convectortoestelventilator Convectorventilator voor thuisgebruik Warmtecirculatie-oplossing Stille convectorventilator Duurzame warmteverdeling Convectorkachel met ventilator Slimme convectorventilator Efficiënt verwarmen Energiezuinige verwarming Duurzame warmteoplossingen Effectieve warmtecirculatie Kostenbesparende verwarming Milieuvriendelijke warmte Optimaal verwarmen Efficiënte warmteverdeling Slimme verwarmingstechnologie Warmte-efficiëntie Energiebewuste verwarming Doeltreffende warmteregeling Efficiënte verwarmingssystemen Warmteoptimalisatie Groene verwarming Efficiënte verwarmingsoplossingen Warmtebehoudstechnieken Kosten-efficiënte warmtebronnen Duurzaam verwarmen Effectieve warmteafgifte Effectieve warmte afgifte

Energie-efficiëntie Duurzaamheid Verwarmingsoptimalisatie Verwarming optimalisatie Energiebesparing Warmtepompen Verwarmingssystemen Milieuvriendelijk verwarmen CO2-uitstoot Hernieuwbare energie Energiezuinige oplossingen Radiatorventilatoren Warmteregeling Thuisverwarming Groene technologie Energiebewustzijn Energieverbruik verminderen Slimme thermostaten Warmteherverdeling Lagere stookkosten Radiatorventilator Verwarmingsventilator Warmteverdeler Radiatorventilatiesysteem Warmtecirculatie Energiezuinige ventilator Verwarmingsoplossing Efficiënte warmteverdeling Radiatorventilatortechnologie Wooncomfort verbeteren Warmteregeling Energiebesparende ventilator Warmteoptimalisatie Radiatorventilator voor thuis Warmteverspreider Stille radiatorventilator Duurzame verwarming Ruimteverwarming verbeteren Radiatorventilatorinstallatie Slimme verwarmingsventilator Convectorventilator Verwarming met convector Convectieverwarming Convectortoestel met ventilator Efficiënte warmtecirculatie Convectorventilatiesysteem Verwarmingsoptimalisatie Convectortemperatuurregeling Warmteverdelingstechnologie Energiezuinige convectorventilator Convectieverwarming opwaarderen Convectoreenheid met ventilator Ruimteverwarming verbeteren Geïntegreerde convectortoestelventilator Convectorventilator voor thuisgebruik Warmtecirculatie-oplossing Stille convectorventilator Duurzame warmteverdeling Convectorkachel met ventilator Slimme convectorventilator Efficiënt verwarmen Energiezuinige verwarming Duurzame warmteoplossingen Effectieve warmtecirculatie Kostenbesparende verwarming Milieuvriendelijke warmte Optimaal verwarmen Efficiënte warmteverdeling Slimme verwarmingstechnologie Warmte-efficiëntie Energiebewuste verwarming Doeltreffende warmteregeling Efficiënte verwarmingssystemen Warmteoptimalisatie Groene verwarming Efficiënte verwarmingsoplossingen Warmtebehoudstechnieken Kosten-efficiënte warmtebronnen Duurzaam verwarmen Effectieve warmteafgifte Effectieve warmte afgifte
Wilt u meer weten over de mogelijkheden die ClimateBooster u kan bieden in de energietransitie? Neem dan snel contact met ons op. Wij rekenen het graag vrijblijvend voor u uit!
24 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page